logo_opzp

LVS_titul

Výsledný návrh pro projekty podpořené v rámci výzev v roce 2015

Úkolem této příručky je vymezení rámce, ve kterém by se měl potencionální žadatel o dotaci pohybovat a také je současně jeho průvodcem touto oblastí, který má provést celou touto problematikou od její přípravy, přes výběr zhotovitele, nastavení rozsahu technických požadavků pro zhotovitele a následně provoz těchto systémů s možnostmi jak využívat a sdílet data, která tato zařízení měří.

Aktualizace 2014

Důvody aktualizace příručky LVS+VIS  - z předchozího programového období (2007 – 2013), kdy došlo k masivnímu rozvoji těchto systémů a jejich budování, vzešly požadavky na promítnutí těchto poznatků a zkušeností v příručce.

ISBN: 978-80-7212-602-6

 


Soubor: LVS_000_titul.htm