Aktuality

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 

Aktuality

logo_opzp

ČHMÚ: výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

 

hmtoggle_plus1Plány pro zvládání povodňových rizik pro období 2021 – 2027
hmtoggle_plus1Plány pro zvládání povodňových rizik
hmtoggle_plus1Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
hmtoggle_plus1Doplněny dokumenty ke stažení v kapitole OPŽP 2014-2020
hmtoggle_plus1Pokyny pro tvorbu identifikátorů hlásných profilů, srážkoměrů a vodních nádrží

Předchozí informace najdete v ročnících archivu aktualit: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 a v rubrikách Školení a semináře a ke stažení

EU_male_barva

Evropská unie

Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti.

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, dotazy@sfzp.cz

 

 

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti

Soubor: Aktuality.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 21.01.2021, publikována: 21.01.2021